Sommarläger 2010

Den 29 juli – 1 augusti genomfördes Civilförsvarsförbundets sommarläger i Villingsberg. Ett drygt 50 tal ungdomar samlades för att gå Civilförsvarsförbundets grundkurs samt utbilda sig inom olika delar i FRG-konceptet.

Med gott mod tog sig ungdomarna an att ordna övernattningsmöjligheter med hjälp av skydd de själv byggde. De hade också uppgiften att ansvara för den egna matlagningen. Allt utfördes under sådana primitiva förhållanden som lätt kan uppstå i ett krisdrabbat samhälle. Dessa konkreta överlevnadsåtgärder följdes av lektioner och lärande aktiviteter och upplevelser på land och vatten.

Sammanhållningen mellan ungdomarna var god och det är ju också en viktig faktor när det krisar runt omkring en, säger generalsekreterare Anders M. Johansson, som tog fasta på ungdomarnas uppmaning att själv stanna och bo under samma förhållanden som ungdomarna och deras ledare.

Under samma helg utsågs även ett ungdomsråd som ska arbeta för ungdomsverksamheten i förbundet. Ungdomarna fick själva rösta på vilka som skulle vara med i rådet och hela omröstningen skedde i en god demokratisk anda. Till sammankallande valdes Herman Björksved, Gotland.

Civilförsvarsförbundets Ungdomsråd 2010-2010

Ungdomarna bygger vindskydd. redo för promenad
För att ha någonstans att sova byggs det vindskydd. Ungdomarna är redo för en promenad i regnet.
Gräver i dikeskanten. En hemmasnickrad bår testas.
Två stycken som gräver i dikeskanten.

En hemmasnickrad bår gjord av pinnar och kläder testas med lyckat resultat

Generalsekreteraren på besök. Genomgång.
Generalsekreterare Anders M. Johansson fanns på plats. Innan det praktiska utförs ska det teoretiska klaras av.
Foto: Tobias Karlsson