Resultat som gör skillnad

Jag har följt upp de verksamheter som Civilförsvarsförbundet har mål för under 2010. 

Självskyddsverksamheten med Säkerhet till vardags och vid kris, som är det mest kompletta självskyddsutbudet för vanligt folk och som bygger på de krav som MSB ställer, är redan uppe i 8 647 kurstimmar. Vi har 9 100 till förfogande, vilket innebär att ett snabbt ställningstagande till fortsättningen är nödvändigt. I fjol fick Civilförsvarförbundet lägga egna pengar för att kunna leverera det statliga självskyddsuppdraget till alla som ville få del av detta. Det är något som borde stämma till eftertanke i MSB.

Energiinformationen har nått 14 089 deltagare av de 20 000 som är målet.

Frivilliga resursgrupper (FRG) fortsätter att spridas i hela landet och arbetet med att utveckla kvaliteten är påbörjat.

Kriskommunikationskurserna har nått 100 av de 175 personer som MSB har gett oss pengar till.

Klimatinformationen har snart nått de 5 000 människor vi har lovat Naturvårdsverket.

Det här är resultat som gör skillnad när det gäller medborgarnas mentala och praktiska krishanteringsförmåga.

De funktionärer i Civilförsvarsförbundet, som bidragit till att åstadkomma dessa fina resultat, har gjort sig förtjänta av erkännanden. Mitt får ni här. Jag är imponerad och stolt över vad ni gör!