Myndigheters omdöme sätts på prov

Ett organisationsbidrag som från det ena året till det andra ökar med drygt 633 % (!) för en organisation, eller ett som minskar med närmare 69 % för en annan, det blir följden om Försvarsmaktens och Myndigheten för samhällsskydd och bedskaps förslag till nya fördelningsgrunder för organisationsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer blir verklighet.

Inför sådana förändringar behövs det rimligen en grundlig analys och konsekvensbeskrivning före beslut. Det vilar därför även i detta sammanhang ett stort ansvar på två myndigheter med ansvar för viktiga samhällsfunktioner.

Förslaget innebär också att pengar förs över från civil krishantering till miltärt försvar. Jag undrar vad politikerna i riksdagens försvarsutskott tycker om detta. De har ju krävt en återrapportering av regeringen. Men innan de får reda på detta kan skadan redan vara skedd.