Eländes elände

Det brinner på många håll i Ryssland och åtskilliga människor drabbas hårt. I Centraleuropa, liksom på flera håll i Asien, är samtidigt många andra människor utsatta för våldsamma översvämningar med kastastrofala följdverkningar. Ingen vettig människa kan låta bli att bry sig. Samtidigt vet jag att många tänker att detta kan ju inte drabba oss svenskar. Det är att vilseleda sig själv och att minska den egna förmågan att hantera kriser utan att bli ett offer.

Sverige bör givetvis snabbt ta ställning till hur nationen kan bidra till att lindra effekterna på befolkningen av händelserna, nu och efter den akuta kriser. För detta krävs ett samspel med drabbade länder. I ett senare skede finns det även anledning att systematiskt fundera över vad vi kan lära oss av det som händer för att framtiden i syfte att minska vår egen sårbarhet. Erfarenheten ger stöd för att det är en satsning på en generell krishanteringsförmåga som bäst förbättrar möjligheterna att skydda och rädda liv och hälsa samt egendom och miljö.