Sommar och semester – hjärtstartarregistret gör livet tryggare

För alla de svenskar som nu är på semester någonstans i landet kan det webbaserade hjärtstartarregistret göra livet tryggare.

På resa med tält och husvagn på nya platser svarar hjärtstartarregistret snabbt på frågan var närmaste hjärtstartare finns. Kunskap som kan göra skillnad om någon i familjen senare under vistelsen råkar ut för ett hjärtstopp.

Många har idag mobilt bredband eller webbläsare i sin mobil och kan använda hjärtstartarregistret även under semestern. Annars finns internet på exempelvis många bibliotek.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp. Bara några hundra överlever. Med hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning kan en majoritet räddas till livet.

För vidare kontakter:

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Sveriges hjärtstartarregister
Sveriges hjärtstartarregistret är ett nationellt register över de hjärtstartare som finns utplacerade i samhället. Registret drivs på ideell basis av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-lungfonden är en samarbetspartner. Registret helt obundet till någon leverantör och därför öppet för alla som förfogar över en hjärtstartare.
www.hjartstartarregistret.se

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 22 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna.
civil.se

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet)
Svenska HLR-rådets främsta uppgift är att ta fram utbildningsmaterial för hjärt- och lungräddning (HLR) baserat på den senaste vetenskapen inom området samt att sprida kunskap om HLR i samhället. Målet är att öka överlevanden vid hjärtstopp bland de cirka 10 000 personer som årligen drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska HLR-rådet är en paraplyorganisation för sjukvård, myndigheter, skola, företag, och föreningar med representanter från samtliga verksamheter. Svenska HLR-rådet arbetar för kvalitetssäkring av undervisning och patientbehandling både på och utanför sjukhus i Sverige och samverkar med Socialstyrelsen för att uppnå detta.
www.hlr.nu