Nu är över 1 000 hjärtstartare med i öppen databas på nätet

Hjärtstartare räddar liv. Sveriges hjärtstartarregister hjälper allmänheten att hålla reda på var närmaste hjärtstartare finns. En viktig milstolpe har nåtts nu när över 1 000 hjärtstartare har registrerats i det nationella registret.

Sveriges hjärtstartarregister startade i december 2009. I dag vid halvårsskiftet är 1 218 hjärtstartare registrerade. Av dem är 974 publicerade och tillgängliga för allmänheten.

De som inte är publicerade kan antingen vara monterade i fordon utan fast position, ingå i larmkedjan eller att ägaren valt att endast göra dem synliga för larmcentral.

– Uppskattningsvis finns det 4 000 till 5 000 hjärtstartare runtom i Sverige så registret är långt ifrån fullständigt men vi har kommit en god bit på vägen, säger Joel Sundberg projektansvarig på Civilförsvarsförbundet.

De 1000 hjärtstartarna som finns registrerade har en god spridning. Lokalpressen har gett mycket draghjälp. Det finns ett tydligt samband mellan lokal publicitet och antalet registrerade hjärtstartare. Målet är fullständig täckning, ett välfungerande samarbete med larmcentralerna och fler räddade liv.

Kontaktuppgifter:

Joel Sundberg, Civilförsvarsförbundet, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister, 08-629 63 66

David Fredman, Svenska HLR-rådet, projektansvarig Sveriges hjärtstartarregister, 08-616 50 68

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Sveriges hjärtstartarregister
Sveriges hjärtstartarregistret är ett nationellt register över de hjärtstartare som finns utplacerade i samhället. Registret drivs på ideell basis av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-lungfonden är en samarbetspartner. Registret helt obundet till någon leverantör och därför öppet för alla som förfogar över en hjärtstartare.
www.hjartstartarregistret.se

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 22 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna.
civil.se

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet)
Svenska HLR-rådets främsta uppgift är att ta fram utbildningsmaterial för hjärt- och lungräddning (HLR) baserat på den senaste vetenskapen inom området samt att sprida kunskap om HLR i samhället. Målet är att öka överlevanden vid hjärtstopp bland de cirka 10 000 personer som årligen drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska HLR-rådet är en paraplyorganisation för sjukvård, myndigheter, skola, företag, och föreningar med representanter från samtliga verksamheter. Svenska HLR-rådet arbetar för kvalitetssäkring av undervisning och patientbehandling både på och utanför sjukhus i Sverige och samverkar med Socialstyrelsen för att uppnå detta.
www.hlr.nu