Regeringens överenskommelse inom integrationsområdet undertecknad

Som första idéburna organisation har Civilförsvarsförbundet anslutit sig till överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Civilförsvarsförbundet har deltagit i hela den process som lett fram till överenskommelsen. Förbundet har viktiga motiv för sitt engagemang för inkludering i samhället.

– För det första är utanförskapet är ett allvarligt hot mot demokratin. För det andra behövs det ett brett engagemang bland samhällets aktörer, inte minst bland medborgarna själva, för att samhället ska bli så säkert och tryggt som möjligt. Det säger Anders M. Johansson, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet.

Det viktiga för Civilförsvarsförbundet var dock inte att vara först ut på plan.

– Det är vårt dagliga lokala arbete som ger resultat och som därför är viktigt. Det handlar om att nå människor i engagerande möten om deras säkerhet och trygghet och om att se till att människor oavsett kön och etnicitet engageras i frivilliga resursgrupper (förstärkningsresurser till staten och kommunerna). Men det är också viktigt att vi ger alla som vill möjligheten att delta i den mångfacetterade verksamhet som Civilförsvarsförbundet bedriver för ett säkrare samhälle, fortsätter Anders M. Johansson

Lite statistik:
Under 2009 deltog 9 540 personer med utländsk bakgrund i Civilförsvarsförbundets självskyddskurs ”Säkerhet till vardags och vid kris” och vår förberedande information om hushållens behov av beredskap för elavbrott. I år har vi hittills mött 5 763 personer i den målgruppen.

 

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 08-629 63 75, 070-647 60 95
Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

 

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna. Civilförsvarsförbundet är initiativtagare till frivilliga resursgrupper, FRG. Idag finns FRG i 135 av landets kommuner. Genom projektet ”Hjärta att Hjälpa” har Civilförsvarsförbundet bidragit till att över 700 hjärtstartare placerats ut i landet. Sedan december 2009 driver Civilförsvarsförbundet tillsammans med Svenska HLR-rådet ”Sveriges Hjärtstartarregister”.
civil.se
www.hjartstartarregistret.se