Civilförsvarsförbundet fick gott betyg av Kyrkans tidning

Civilförsvarsförbundet är en öppen organisation. I en undersökning gjord av Kyrkans Tidning omnämndes Civilförsvarsförbundet som en organisation med hög grad av öppenhet. Nästan all information som efterfrågades finns öppet på hemsidan.

I nummer 15 (15 april) av Svenska Kyrkans eget husorgan startade en genomgång av öppenheten inom de svenska idéburna organisationerna.

100 organisationer hade tillfrågats och av dem svarade 92. Flera efter mycket tjat, berättade reportern David Qviström vid en träff dit alla deltagande organisationer bjudits in för att diskutera artikeln. Vissa organisationer hade tagit upp begäran på styrelsemöte.

Den information som efterfrågades var generalsekreterarens lön liksom ersättningen till förbundsordföranden respektive förbundsstyrelseledamöternas ersättning, senaste protokollet från förbundsstyrelsen samt en principiell fråga om förbundets öppenhet.

Hos Civilförsvarsförbundet fick Kyrkans Tidning snabbt svar på frågorna. Allt ligger öppet på webben både för medlemmar och icke medlemmar. Den enda uppgift som behövde kompletteras är den inbördes fördelningen av arvodet inom styrelsens arbetsutskott (hälften till förbundets ordförande och en fjärdedel vardera till de två vice.).

I sammanställningen omnämndes Civilförsvarsförbundet som en av fyra organisationer med hög grad av öppenhet. Övriga var Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Missionskyrkan samt Landsbygdsorganisationen Hela Sverige ska leva.

– Information behövs för att man ska kunna förhålla sig till något och därför är öppenhet en självklar del av vårt arbete, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 08-629 63 75, 070-647 60 95
Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65


Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag. Genom projektet ”Hjärta att Hjälpa” har Civilförsvarsförbundet bidragit till att över 600 hjärtstartare placerats ut i landet. Sedan december 2009 driver Civilförsvarsförbundet helt ideellt tillsammans med Svenska HLR-rådet ”Sveriges Hjärtstartarregister”.
civil.se
www.hjartstartarregistret.se