Svensk överlevnadsexpert inbjuden till Nederländerna

Trots att ungefär en tredjedel av Nederländerna ligger under havsytan saknar landet ett förebyggande system för krisinformation till allmänheten. I början av april fanns Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp på plats och berättade om verksamheten i Sverige.

På olika sätt har kunskapen om det arbete Civilförsvarsförbundet bedriver, spridit sig till Nederländerna. Därför bjöds i början av april Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp in för att berätta om den svenska verksamheten.

Vid mötet utanför Amsterdam fanns representanter på plats från inrikesministeriet, militären, brandförsvaret och polisen i Amsterdam samt personer som jobbar med krisberedskap inom Amsterdams kommun.

– Jag upplevde att de var uppriktigt intresserade och gärna ser att en sådan verksamhet som vår även kommer till stånd i Nederländerna. Vi är öppna för fortsatt dialog och delar gärna med oss av våra erfarenheter, berättar överlevnadsexpert Harry Sepp.

Målet med mötet var att hitta en väg framåt för att bygga upp en organisation som kan tillhandahålla de mest grundläggande behoven i hur enskilda klarar kriser i det civila samhället.

Harry Sepp var inbjuden med tanke på sin långa erfarenhet på området säkerhet i utsatta lägen.

– Nu kan vi bara avvakta reaktionerna från Nederländerna. Det är en process som naturligt tar sin tid, säger Harry Sepp.

Kontaktuppgifter:
Harry Sepp, Civilförsvarsförbundet, överlevnadsexpert, 08-629 63 62, 070-209 78 29
Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Sedan 2009 hjälper förbundet Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten med att bygga upp en frivilligorganisation som kan rycka ut vid kriser i samhället. Idén grundar sig på de svenska frivilliga resursgrupperna, FRG, ett koncept som ägs av Civilförsvarsförbundet.
civil.se

 

 


Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Sedan 2009 hjälper förbundet Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten med att bygga upp en frivilligorganisation som kan rycka ut vid kriser i samhället. Idén grundar sig på de svenska frivilliga resursgrupperna, FRG, ett koncept som ägs av Civilförsvarsförbundet.
civil.se