Sverige i botten med Grekland och Serbien

Hjärtstartare på europeiska idrottsarenor:

Sverige i botten med Grekland och Serbien

En studie publicerad i European Heart Journal visar att bara 38 procent av de Svenska idrottsarenorna har en hjärtstartare. Det är inte mycket mer än länder som Grekland och Serbien. I 2010-talets Sverige gäller det att drabbas av hjärtstopp på rätt idrottsarena.

Studien visar att endast 38 procent av Sveriges idrottsarenor har en hjärtstartare. En låg siffra jämfört med Norge och Italien, som ligger i topp, men en siffra som är i klass med Grekland och Serbien.

Rapporten visar även att arenor som är utan hjärtstartare ofta har längre än tio minuter till närmsta sjukhus. Samtidigt konstateras det att känslomässig inblandning i en match ökar risken för hjärtstopp. Särskilt gäller detta äldre personer som är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Intresset för hjärtstartare blir allt större. Civilförsvarsförbundet har hittills genom sin kampanj ”Hjärta att Hjälpa” bidragit till att över 600 hjärtstartare placerats ut i Sverige.

– Ungefär 50 av hjärtstartarna har gått till olika idrottsanläggningar, de flesta till golfklubbar och bad- respektive träningsanläggningar, säger Joel Sundberg, ansvarig för projektet på Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet har också inlett ett samarbete med AIK i Solna och utbildar deras ungdomar födda 1995 och tidigare i bland annat hjärt- lungräddning och personskador. Syftet är att öka kunskapen om plötsligt hjärtstopp och kunna agera när någon behöver hjälp, säger Joel Sundberg.

Kontaktuppgifter:
Joel Sundberg, Civilförsvarsförbundet, projektledare ”Hjärta att Hjälpa” och Sveriges hjärtstartarregister, 08-629 63 66
Kommunikationsansvarig: Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, 08-629 63 70

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag.

Civilförsvarsförbundet har genom projektet ”Hjärta att Hjälpa” bidragit till att över 600 hjärtstartare placerats ut i landet. Sedan december 2009 driver Civilförsvarsförbundet helt ideellt tillsammans med Svenska HLR-rådet ”Sveriges Hjärtstartarregister”.