Sveriges hjärtstartarregister

För att kunna rädda fler liv vid hjärtstopp – en julklapp till hela svenska folket:

Sverige får nationellt hjärtstartarregister

Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp men bara 300 till 400 överlever. Vid ett hjärtstopp kan en hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död. Därför får Sverige den 17 december ett nationellt register över landets hjärtstartare. Målet är att färre människor ska dö i plötsligt hjärtstopp.

Registret drivs och finansieras av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-Lungfonden är samarbetspartner. Tjänsten är helt gratis. Detta gäller såväl sökning som registrering av hjärtstartare.

I registret finns information om landets registrerade och för allmänheten tillgängliga hjärtstartare. Sökfunktionen är enkel att använda och informationen lättöverskådlig.

Ambulanserna är utrustade med hjärtstartare men framkörningstiden, insatstiden, är alltför lång. Hjärtstartare finns ute i samhället på många platser som exempelvis köpcentrum, hotell och kommunhus. De hänger outnyttjade i väntan på ambulans helt enkelt för att kännedomen om dem är för låg.

– Målet är att öka medvetenheten hos allmänheten om var hjärtstartare finns i närområdet. Därmed kan insatstiden minskas och fler liv räddas. Detta är något konkret som alla i vårt samhälle kan hjälpa till med, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet.

Plötsligt hjärtstopp innebär att en person kollapsar på grund av att hjärtat slutar slå därför att det tappat sin normala rytm. Personen förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar andas. Med hjälp av hjärt- och lungräddning (HLR) upprätthålls cirkulationen temporärt och med hjälp av en hjärtstartare kan man rädda patienten genom att med en elstöt återställa rytmen och få hjärtat att slå igen.

– Utan hjälp avlider personen inom några minuter. Tiden är avgörande om någon kan räddas till livet. För varje minut som går utan livräddande insatser minskar chansen till överlevnad med tio procent, förklarar Jacob Hollenberg, ordförande i Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för D-HLR och läkare på hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm.

Sveriges hjärtstartarregister är öppet för alla märken och tillverkare. I dagsläget finns cirka 500 av landets uppskattningsvis 4 000 till 5 000 hjärtstartare utanför sjukhus registrerade. Antalet registrerade ökar för varje dag.

Hjärtstartarregistret finns på www.hjartstartarregistret.se

För mer information kontakta:
Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, 070-647 60 95
Jacob Hollenberg, ordförande Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för D-HLR, 070-413 34 42
Anders J. Andersson, kommunikationsansvarig Civilförsvarsförbundet, 070-540 15 65

Anders M Johansson Anders M. Johansson

Bakgrundsinformation Sveriges hjärtstartarregister
www.hjartstartarregistret.se

Om hjärtstartare
En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa. Om det är nödvändigt kan den leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.
En hjärtstartare eller Automatisk Extern Defibrillator (AED) är enkel att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. Hjärtstartarna är självinstruerande och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske. En del hjärtstartare ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt. Hjärtstartaren är säker. Den ger endast rekommendation att ge en strömstöt när hjärtat befinner sig i ett elektriskt kaos, ett så kallat kammarflimmer men aldrig när hjärtat befinner sig i normal hjärtrytm. Man kan med andra ord inte tillfoga skada eller göra fel om man använder en hjärtstartare.

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag. Civilförsvarsförbundet har bidragit till att över 500 hjärtstartare placerats ut i landet. Det är en mycket hög siffra som står sig väl jämfört med andra.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet)
Svenska HLR-rådets främsta uppgift är att ta fram utbildningsmaterial för hjärt- och lungräddning (HLR) baserat på den senaste vetenskapen inom området samt att sprida kunskap om HLR i samhället. Målet är att öka överlevanden vid hjärtstopp bland de cirka 10 000 personer som årligen drabbas av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige samt stödja forskningen inom området. Svenska HLR-rådet är en paraplyorganisation för sjukvård, myndigheter, skola, företag, och föreningar med representanter från samtliga verksamheter. Svenska HLR-rådet arbetar för kvalitetssäkring av undervisning och patientbehandling både på och utanför sjukhus i Sverige och samverkar med Socialstyrelsen för att uppnå detta.

Statistiken kommer från HLR-rådets ”Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus”, årsrapport 2008.Kartbild över registrerade hjärtstartare per län
Blekinge

Blekinge

Skåne

Skåne

Dalarna

Dalarna

 

 

Stockholm

Stockholm

Gotland

Gotland

Uppsala

Uppsala

Gävleborg

Gävleborg

Värmland

Värmland

Halland

Halland

Västerbotten

Västerbotten

Jämtland

Jämtland

 

 

Västernorrland

Västrnorrland

Jönköping

Jönköping

 

 

Västmanland

Västmanland

Kalmar

Kalmar

 

 

Västra Götaland

Västra Götaland

Kronoberg

Kronoberg

 

 

Örebro

Örebro

Norrbotten

Norrbotten

Östergötland

Östergötland