Bo Trygg har avlidit

I slutet av september avled Bo Trygg efter en tids sjukdom. Ända fram till slutet var han aktiv i Civilförsvarsförbundet. Dels som ledamot i förbundsstyrelsen och dels som ordförande för Civilförsvarsförbundets distrikt i Örebro.

I egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen var han även fadder för distrikten i Värmland och Örebro.
Bo Trygg gick in som suppleant i förbundsstyrelsen vid stämman 1995 och blev ordinarie vid stämman 1999.

I Örebro län tog han över som ordförande 1996 efter sin företrädare, dåvarande landshövding Sigvard Marjasin.

Bo Trygg hade i början av september avslutat sin tjänstgöring som kommunstyrelsens ordförande i Askersund efter 14 år och såg fram emot att bli pensionär. Han blev 58 år.

Bo Trygg var föreslagen för omval till förbundsstyrelsen för ännu en period. Beskedet om hans bortgång kom plötsligt. Vi är tacksamma för allt det engagemang han visat förbundet och allt det arbete han lagt ned. Vi sörjer en engagerad medlem och en medmänniska. Våra tankar går närmast till hans familj, säger förbundsordförande Sven Lindgren.

Foto: Göran Mattson