Svininfluensan: Vi är alla en del av lösningen

I dagsläget vet vi inte tillräckligt om de möjliga konsekvenserna av svininfluensan. Men utvecklingen innebär att varje människa bör skaffa sig ett förhållningssätt till det potentiella hotet. Genom att i nuläget ta situationen på allvar, skaffa tillförlitlig information och följa myndigheternas råd och anvisningar är vi själva, var och en, en del av möjligheten att kunna hantera situationen på ett bra sätt.
Civilförsvarsförbundet, som arbetar med enskilda människors säkerhet och trygghet i vardagen, erbjuder praktiska råd och samlad, uppdaterad information på sin hemsida, civil.se .
De frivilliga resursgrupperna, FRG, som finns i ungefär hälften av alla kommuner, ställer sig till förfogande. Grupperna är utbildade i kriskommunikation och kan med kort varsel hjälpa till att sprida viktig information till kommuninvånarna.

– Enkla åtgärder, som god handhygien, något som man för övrigt alltid bör ha, klarar de flesta av. Och att följa myndigheternas rekommendationer. Res alltså inte till Mexiko om du verkligen inte måste. Det säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

– Civilförsvarsförbundet förväntar sig att svenska myndigheter är snabba och öppna i sin information till medborgarna och berättar vad man vet. Det är ett sätt att ta oss medborgare på allvar och se oss som en resurs i krishanteringen, säger Anders M. Johansson. Om myndighetsinformationen uteblir lämnas fältet fritt för spekulationer och det kan ta en ände med förskräckelse, fortsätter Anders M. Johansson.

För ytterligare information, kontakta
Anders M Johansson, generalsekreterare, tel 070-647 60 95
Gunilla Ekholm, informationschef, tel 070-540 15 65