Skåningar bäst på kurs om skydd och krishantering

Genom att delta i kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” ökade drygt 11 900 skåningar sina kunskaper i personlig säkerhet under 2008. Därmed ligger de högst i länsstatistiken över antalet personer som valt att minska sin sårbarhet, förebygga vardagsolyckor och lära sig hantera kriser, rapporterar Civilförsvarsförbundet.

Merparten av alla olyckor, 80 procent, inträffar i våra vardags- och fritidsmiljöer. Kursdeltagarna lär sig förebygga de vanligaste vardagsolyckorna och att hitta och åtgärda risker i och omkring bostaden. Inte minst viktigt är att förebygga fallolyckor, den vanligaste typen av olyckor med dödlig utgång. Varje år dör minst 1200 personer i en fallolycka, alltså tre gånger så många som i trafiken.

Deltagarna lär sig också att förebygga olyckor vid fritidsaktiviteter, t ex i naturen. Att hantera en allvarligarre samhällsstörning – ett längre elavbrott ingår också.

Människor som kan förebygga olyckor, hjälpa till på rätt sätt om de ändå inträffar och som skaffat sig en personlig plan för krishantering är mindre sårbara och riskerar inte att bli ett offer, t ex vid en större samhällskris.

– Intresset för frågor om krishantering och personlig säkerhet ökar i hela samhället. Det ökar säkert människors intresse för våra kurser, säger Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander.

– Skåne drabbas ju rätt ofta av lokala kriser till följd av häftigt väder. Det kan vara elavbrott, översvämning eller snöstormar. Det är bra att vara förberedd, säger Henrik Lindquist, Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare i Skåne.

Många nya invandrare väljer att bosätta sig i Skåne. De har stort behov av utbildning och information om det svenska samhällssystemet.

– Vi storsatsar på dem för att ge varje person en trygghet, oberoende av varifrån man kommer eller vem man är, säger Henrik Lindquist

Civilförsvarsförbundets kurser är kostnadsfria och vänder sig till alla medborgare, vuxna och barn.

För ytterligare information kontakta

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070 564 26 79, Henrik Lindquist, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet, tel 070 660 82 02.