Många har lärt om skydd och krishantering i Västernorrland

Genom att delta i kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” ökade 4000 västernorrlänningar sina kunskaper i personlig säkerhet under 2008. Länet ligger på tredje plats i länsstatistiken över antalet personer som valt att minska sin sårbarhet, förebygga vardagsolyckor och lära sig hantera kriser, rapporterar Civilförsvarsförbundet.

Merparten av alla olyckor, 80 procent, inträffar i våra vardags- och fritidsmiljöer. Kursdeltagarna lär sig förebygga de vanligaste vardagsolyckorna och att hitta och åtgärda risker i och omkring bostaden. Inte minst viktigt är att förebygga fallolyckor, den vanligaste typen av olyckor med dödlig utgång. Varje år dör minst 1200 personer i en fallolycka, alltså tre gånger så många som i trafiken.

Deltagarna lär sig också att förebygga olyckor vid fritidsaktiviteter, t ex i naturen. Att hantera en allvarligarre samhällsstörning – ett längre elavbrott, ingår också.
Människor som kan förebygga olyckor, hjälpa till på rätt sätt om de ändå inträffar och som skaffat sig en personlig plan för krishantering är mindre sårbara och riskerar inte att bli ett offer, t ex vid en större samhällskris.

– Intresset för frågor om krishantering och personlig säkerhet ökar i samhället. Det ökar säkert människors intresse för våra kurser,säger Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander.

– Här i Västernorrland har vi en tämligen robust och jordnära befolkning som är vana att hantera kriser i vardgen. Det har i sin tur skapat stort intresse för våra utbildningar mot ett vidgat säkerhetsmedvetande, menar Ingemar Byström, Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare i Västernorrland.
– När vi dessutom har både välutbildade och engagerade instruktörer, så är vårt fina resultat lätt att förklara, säger Ingmar Byström.

Civilförsvarsförbundets kurser är kostnadsfria och vänder sig till alla medborgare, vuxna och barn.
För ytterligare information kontakta
Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070 564 26 79,
Ingemar Byström, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet, tel 070 396 10 87