Många har lärt om skydd och krishantering i Örebro län

Genom att delta i kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” ökade 6 100 invånare i Örebro län sina kunskaper i personlig säkerhet under 2008. Länet ligger på andra plats i länsstatistiken över antalet personer som valt att minska sin sårbarhet, förebygga vardagsolyckor och lära sig hantera kriser, rapporterar Civilförsvarsförbundet.

Merparten av alla olyckor, 80 procent, inträffar i våra vardags- och fritidsmiljöer. Kursdeltagarna lär sig förebygga de vanligaste vardagsolyckorna och att hitta och åtgärda risker i och omkring bostaden. Inte minst viktigt är att förebygga fallolyckor, den vanligaste typen av olyckor med dödlig utgång. Varje år dör minst 1200 personer i en fallolycka, alltså tre gånger så många som i trafiken.
Deltagarna lär sig också att förebygga olyckor vid fritidsaktiviteter, t ex i naturen. Att hantera en allvarligare samhällsstörning – ett längre elavbrott ingår också.

Människor som kan förebygga olyckor, hjälpa till på rätt sätt om de ändå inträffar och som skaffat sig en personlig plan för krishantering är mindre sårbara och riskerar inte att bli ett offer, t ex vid en större samhällskris.

– Intresset för frågor om krishantering och personlig säkerhet ökar i  samhället. Det ökar säkert människors intresse för våra kurser, säger Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander.

– I Örebro län har många småbarnsföräldrar gått kursen ”Säkerhet till vardags och vid kris” och lärt sig att göra tillvaron säkrare för sina barn. Nu vet de också vad man ska göra om ”dole olyckan” är framme, säger Pekka Kaukonen, Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare i Örebro län.
– Vi har också haft många äldre på kurs, som lärt sig förebygga fallolyckor i hemmet. Och många skolklasser har deltagit i energiinformation och vet nu hur man klarar ett längre elavbrott galant, fotsätter Pekka Kaukonen.
– Invånarna i Örebro län är vetgiriga och alterta och många vill förkovra sig. Det har gjort att vi hamnat högt i statistiken, slutar Pekka Kaukonen.

Civilförsvarsförbundets kurser är kostnadsfria och vänder sig till alla medborgare, vuxna och barn.

För ytterligare information kontakta Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070 564 26 79;
Pekka Kaukonen, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet, tel 019 18 38 90.