Regeringen bör inte nöja sig med att ompröva värnplikten

Försvarsministerns aviserade omprövning av tillämpningen av värnplikten är i rådande säkerhetspolitiska läge eftersträvansvärd. Civilförsvarsförbundet har vid flera tillfällen argumenterat för det som nu är på väg att ske. Det gjorde förbundet bl.a. i skriften ”Dags för människan i samhällets krishantering” (2005).

– Civilförsvarsförbundet hoppas att regeringen inte nöjer sig med omprövning av värnplikten. Vi tycker att den ocks§ ska ta ställning till om det är bra för v§rt samhälle, att frivilliga alltid är sistahandslösningar när utsatta lägen ska förebyggas och hanteras. S§ är det nämligen nu. Det säger generalsekreteraren i Civilförsvarsförbundet, Anders M. Johansson, i en kommentar.

Störningar i samhällets tekniska infrastruktur för el, vatten och avlopp samt kommunikation kan exempelvis orsakas av m§nga skäl: olyckor, slarv eller försummelse, sabotage och klimatförändringar eller andra väderrelaterade händelser. Det är risker, som till skillnad fr§n de militära hoten, är närvarande i helt andra omfattningar.

Kontakt: Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95.