Knivsta säkraste kommunen – Sorsele farligast?

Antalet personer som vårdas i slutenvård efter en oavsiktlig skada varierar stort mellan landets kommuner. Det framgår av materialet ”Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet” från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sannolikheten att råka ut för en skada som kräver sjukhusvård är tre gånger större i Sorsele än i Knivsta. Fallolyckor är den största skadeorsaken.

Varje år söker ca 700 000 personer vård till följd av olyckor. 100 000 av dem behöver vård på sjukhus under minst ett dygn. Knivsta har det lägsta antalet svårt skadade, 7,9 per 1000 invånare, Sorsele det högsta, 23,7 per 1000 invånare (år 2006).

Fallolyckan är den i särklass vanligaste olyckan och står för två tredjedelar av samtliga som vårdats till följd av olyckshändelser. Fallolyckor drabbar mest äldre personer i deras hemmiljö. Kvinnor är särskilt utsatta.

– Fallolyckor ger ofta mycket allvarliga konsekvenser. Men dessbättre går de att förebygga. Ändå hör vi sällan talas om långsiktiga och samordnade åtgärdsprogram för att minska antalet skadade och omkomna i sådana olyckor, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson.

Minst 1200 personer om året omkommer i fallolyckor. Det är tre gånger så många som i trafiken. Fallolyckorna ökar, och även antalet dödsfall till följd av sådana olyckor, medan antalet dödade i trafiken sjunker. Men så är trafiksäkerheten mycket mer i fokus.

–  ”Medicinen” är förebyggande åtgärder. Det är ofta enkelt och effektivt att anpassa hemmiljön och utveckla det egna säkerhetsmedvetandet, så att  fallolyckorna minskar rejält. Bra information, framför allt till de äldre själva och deras anhöriga är effektivt. Med kunskap och medvetenhet kommer man långt, framhåller Anders M Johansson.