Säkerheten angår alla

Dagens rapport från försvarsberedningen innehåller – utöver den säkerhetspolitiska bedömningen – en slutsats som kan ha en avgörande betydelse för Sveriges krisberedskap. Därför måste slutsatsen få ett tydligt genomslag i den fortsatta hanteringen av rapporten.

Försvarsberedningen slutsats är att ”den nationella krisberedskapen angår alla nivåer i samhället; individer, företag och arbetsplatser, kommuner och län liksom landets politiska ledning. En fungerande krisberedskap kräver medvetenhet om det personliga ansvaret och kunskap på alla nivåer om hur man snabbt och effektivt agerar i händelse av en kris. Individerna utgör den grund på vilken samhällets krishantering vilar. Idag finns en begränsad gemensam förståelse i det svenska samhället för vad en allvarlig kris innebär och vad som krävs för att hantera den. En sådan gemensam förståelse är viktig för att skapa balans mellan förväntningar och ansvar på olika ansvarsområden.”

Försvarsberedningen är både tydlig och samstämd i sin slutsats. Den innebär att säkerheten angår alla!

– Nu är det regeringens och riksdagens sak att se till att få med tillräckligt många aktörer på banan. En grundläggande mental krisberedskap och praktisk handlingsförmåga hos allmänheten är en förutsättning för samhällets förmåga. Det är först då vi får den generella krisberedskapsförmåga som behövs. Det säger Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, i en kommentar till försvarsberedningens rapport.

Kontakt: Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95