Frivilligutredning motverkar sitt syfte

Det är utmärkt och fullkomligt begripligt att regeringen vill skaffa sig ett förhållningssätt till det som idag kallas frivillig försvarsverksamhet. Behovet av att anpassa samhällsskyddet och krisberedskapen, som tidigare vilat enbart på det militära hotets grund, är stort. Det är mer aktuella hot och risker som måste vara utgångspunkten – även för befolkningens egna insatser inom detta område.

Utredningen konstaterar att frivilliga försvarsorganisationer generellt sett är en kostnadseffektiv lösning för samhället. Ändå vill utredningen, som ett av sina förbättringsförslag, slopa organisationsstödet till de frivilliga försvarsorganisationerna.  Utredningens alternativ är att all ersättning till organisationerna görs uppdragsstyrd. Därmed riskerar samhället att få ideella organisationer som är osjälvständiga och inte tillför samhällsverksamheten särskilt mycket.

 

– En kostnadseffektiv samhällslösning förlorar själva grunden för denna effektivitet – självständigheten – om den enbart ska styras genom uppdrag som myndigheter beslutar om.  Det säger Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet.

– Vad en organisation tillför samhället baserat på organisationsstöd ska givetvis också kunna värderas ur effektivitetssynpunkt, fortsätter Anders M Johansson.

Utredarens finansieringsförslag går stick i stäv med den överenskommelse, som regeringen så sent som den 23 oktober lade grunden för tillsammans med idéburna organisationer inom det sociala området samt Sveriges Kommuner och Landsting. Den värnar den ideella sektorns roll som självständiga och oberoende samhällsaktörer. Förslaget saknar också stöd i Folkrörelseutredningen, som i ”Rörelser i tiden” (SOU 2007:66) framhåller, att organisationsbidrag bidrar till den grund av långsiktigt inriktad kärnverksamhet som varje självständig organisation vilar på. Det är enligt den utredningen en förutsättning för att andra typer av bidrag – verksamhetsbidrag och uppdragsersättningar – ska fungera väl.

Civilförsvarsförbundet är en av de idag 19 frivilliga försvarsorganisationerna som berörs av dagens utredning. Förbundet bedriver verksamhet som är helt inriktad på att genom befolkningens egna insatser värna människors skydd och säkerhet till vardags och vid kris. Det gör Civilförsvarsförbundet genom att utbilda människor i hur man klarar sig i utsatta lägen samt genom sitt engagemang i frivilliga resursgrupper, FRG, som förstärker och avlastar de offentliga resurserna.

Människors skydd och säkerhet är en del av välfärden. Erfarenheter visar dessutom att ju mer människor vet om det som inträffar, desto bättre klarar de av händelsen, undviker att bli ett offer och frigör därmed samhällsresurser vid händelser då sådana måste koncentreras på de mest utsatta.

Kontakt: Generalsekreterare Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95

Länk till utredningen på regeringens webbplats