Hjärta att hjälpa – publika hjärtstartare räddar liv

Internationella hjärtdagen 28 september
”hjärta att hjälpa”: publika hjärtstartare som räddat liv.

På drygt 200 platser runt om i landet har invånarna numera nära till en hjärtstartare och kan därmed känna sig tryggare om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Apparaterna har placerats ut av Civilförsvarsförbundet, som driver den riksomfattande kampanjen ”hjärta att hjälpa”. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt. Hjärtstartarna har redan räddat minst tre liv.

Varje timme dör någon av hjärtstopp. Cirka 10 000 personer om året drabbas. Om man får igång hjärtat igen inom tio minuter ökar möjligheten att överleva dramatiskt. Ofta tar det mer än tio minuter för en ambulans att nå fram. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går efter hjärtstoppet. Ju bättre tillgång till hjärtstartare, desto större är möjligheten att den drabbade klarar sig. Defibrillering är den effektivaste åtgärden som kan sättas in av lekmän.

Hjärtstartaren är mycket enkel att använda och kan hanteras av nästan vem som helst. Man kan inte”göra fel” och den fungerar bara om det handlar om ett hjärtstillestånd.

Hjärtstartarna finansieras genom att Civilförsvarsförbundet får fram sponsorer, eller genom att  t ex en kommun köper in en eller flera apparater som placeras på platser, där mycket folk rör sig.

Civilförsvarsförbundets kungliga beskyddare, H K H Kronprinsessan Victoria, uppskattar att hjärtstartare blir mer och mer tillgängliga.

– Det är ett bra sätt bidra till medborgarnas säkerhet och trygghet, säger Kronprinsessan.
– En hjärtstartare kommer även att placeras på Drottningholms slott. Det är viktigt att visa den omsorgen om alla som vistas på de Kungliga slotten. Både vi som bor här, personalen och inte minst alla besökare, fortsätter Kronprinsessan.

– Flera av de hjärtstartare som placerats ut har redan har gjort nytta. Senast för ett par månader sedan, då en man räddades på en campingplats med långt till ambulans. Utan hjärtstartaren skulle han inte överlevt. Minst tre personers liv har räddats under det senaste året tack vare ”våra” hjärtstartare. Det känns förstås väldigt bra, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Mer information om ”hjärta att hjälpa” finns på:  civil.se/hjart.

För mer information kontakta
Ulrika Hammargård, projektkoordinator, tel 070-551 40 45
Anders M Johansson, generalsekreterare, tel 070-647 60 95
Gunilla Ekholm, informationschef, tel 070-540 15 65