VACPE – nytt forum för samverkan mellan Europas frivilliga inom samhällets krisberedskap

Likaväl som EUs medlemsländer utvecklar sin förmåga att bistå varandra vid kriser och katastrofer, måste de ideella organisationer som bidrar till samhällets säkerhet och krisberedskap också utveckla sin samverkansförmåga.

Det var utgångspunkten när Civilförsvarsförbundet, danska Beredskabsforbundet och estniska Befolkningsskyddssällskapet den 13-15 juni genomförde samverkansmötet VAPCE i Roskilde för andra liknande organisationer i Europa. Mötet var det första i sitt slag.

Fokus för mötet var naturkatastrofer och hur frivilligorganisationer kan bidra för att sådana, eller andra allvarliga händelser i samhället, ska kunna hanteras så att liv, hälsa, egendom och miljö skyddas på bästa sätt. Under år 2007 drabbades 142 miljoner människor av naturkatastrofer. Antalet naturkatastrofer har ökat med 60 procent den senaste tioårsperioden.

– Samtliga medlemsländer och EU som helhet har en viktig resurs i frivilligrörelsema att ta vara på och bättre samarbeta med i vardagen, så att våra samhällen fungerar bättre också i krissituationer, säger Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande Leni Björklund, som också deltog i mötet.

– Ett aktivt nätverk kommer EU att kunna ha stor glädje av. Och vi organisationer kommer att både kunna hantera inspirera varandra och hjälpas åt att bryta ner de synliga och osynliga hinder som finns i varje EU-land när det gäller att samverka med frivilligorganisationer, tillägger Leni Björklund.

14 länder var representerade på mötet, däribland Frankrike, Grekland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Österrike.

VAPCE, som står för Voluntary Activities towards Improved Civil Prepardness in Europe, möjliggjordes genom finansiellt stöd av EU-kommissionen.

För mer information kontakta:
Gunilla Ekholm, informationschef, Civilförsvarsförbundet,
telefon 070-540 15 65
Leni Björklund, tel 08-761 61 29