Klara översvämningen – gör så här

Kolla dina försäkringar. Gör en checklista över vad du ska ta med dig om du måste lämna ditt hem. Håll kontakt med grannarna, hjälp varandra, stäng av strömmen.

Det är några av de råd man nu kan hitta på Civilförsvarsförbundets hemsida under ”praktiska råd vid översvämning”.

Under senare år har vi sett exempel på omfattande översvämningar som snabbt orsakat krissituationer. Klimat- och sårbarhetsutredningen hösten 2007 visar att riskerna för översvämningar kommer att öka i Sverige. Det finns mycket vi kan och bör göra före, under och efter en översvämning för att klara situationen, skydda oss själva och mildra konsekvenserna av översvämningen.

Vi har tagit del av erfarenheterna från de senaste översvämningarna i England. De visar att enskilda personers förberedelser och egna åtgärder fått stor betydelse för hela krisförloppet för dessa personer. För den som är mentalt och praktiskt förberedd lindrades konsekvenserna av översvämningen betydligt, säger Jan Alsander, utbildningschef på Civilförsvarsförbundet.

Om man bor i ett område där risken för översvämning är stor gör man klokt i att läsa in sig på råden från Civilförsvarsförbundet och fundera över egna praktiska lösningar redan innan översvämningen är ett faktum. Besked om risken för översvämning där man bor kan man få från sin kommun.

Läs råden på sidan praktiska råd.

För ytterligare information kontakta:

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet,
tel 070-564 26 79