Strömstad bäst på krisberedskap

Utmärkelsen Årets krisberedskapskommun 2008 går till Strömstad

Civilförsvarsförbundets hedersutmärkelse ”Årets krisberedskapskommun” går i år till Strömstad med motiveringen:

”Strömstads kommun har genom ett ständigt pågående arbete skapat en väl fungerande organisation för krishantering. I dialog med andra samhällsaktörer har kommunen utvecklat och anpassat beredskapen efter samhällets behov. Kommunens goda och långvariga samarbete med de frivilliga resurserna bidrar starkt till invånarnas trygghet och säkerhet.”

– Vi är mycket stolta över att ha fått den här utmärkelsen och ser den som en bekräftelse på att vi arbetar rätt med frågor om beredskap och krishantering, säger kommunens säkerhetssam-ordnare Peter Birgersson Dafteryd.

– Det blir också en utmaning för oss att se till att fortsätta utveckla arbetet med de här viktiga frågorna om invånarnas säkerhet och trygghet, fortsätter Peter Birgersson Dafteryd.

Utmärkelsen ”Årets krisberedskapskommun” delas ut varje per år. Den mottagande kommunen ska ha uppfyllt ett antal kriterier: Den ska bl a ha

  • en aktuell risk- och sårbarhetsanalys
  • minst en person i kommunen som arbetar med beredskaps- och säkerhetsfrågor
  • ett åtgärdsprogram för förbättring av beredskapen inför kriser
  • en planering för hur enskilda och frivilliga resurser kan tas tillvara i samband med kris

För ytterligare information, kontakta

Patrik Umaerus, Civilförsvarsförbundet, tel 08-629 63 76, patrik.umaerus@civil.se

Gunilla Ekholm, Civilförsvarsförbundet, tel 070-540 15 65, gunilla.ekholm@civil.se