Rimliga förslag, men det krävs mer

Civilförsvarsförbundet kommenterar betänkandet från SAKU-kommittén:1

Rimliga förslag, men det krävs mer för att nå resultat.

  • – Förslagen från SAKU-kommittén till klargörande av statens ansvar vid allvarliga händelser utomlands, som drabbar många svenskar, är rimliga att ställa på oss medborgare. Det säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson.
  • – Men det räcker inte med att ansvarsfördelningen blir klarare, konstaterar Anders M Johansson. Om förslagen blir verklighet betyder det i praktiken inte så mycket för oss medborgare så länge innebörden inte är helt tydlig för var och en. Först när vi är medvetna om vårt eget ansvar och själva agerar för att leva upp till det, får ett beslut i en sådan här fråga effekt. För detta krävs kommunikation med befolkningen som stödjer det egna ansvarstagandet.

För ytterligare information kontakta:
Gunilla Ekholm, informationschef, Civilförsvarsförbundet,
telefon 070 – 540 15 65

1 Statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands