Europeisk samverkan mellan frivilliga inom samhällets krisberedskap

Den 13-15 juni arrangerar Civilförsvarsförbundet, danska Beredskabsforbundet och estniska Befolkningsskyddssällskapet ett unikt möte i Roskilde, Danmark, för andra liknande organisationer i Europa.

Detta europeiska möte kallas VACPE – Voluntary Activities towards improved Civil Preparedness in Europe. I fokus står naturkatastrofer och hur frivilligorganisationer kan bidra för att sådana, eller andra allvarliga händelser i samhället, ska kunna hanteras så att liv, hälsa, egendom och miljö skyddas på bästa sätt. Under år 2007 drabbades 142 miljoner människor av naturkatastrofer. Antalet naturkatastrofer har ökat med 60 procent den senaste tioårsperioden.

  • Genom att vi lär känna varandra över organisations- och nationsgränser och utbyter erfarenheter, räknar vi med att kunna skapa förutsättningar för praktiska hjälpinsatser där frivilliga medverkar när andra länders befolkningar drabbas, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet och en av initiativtagarna till VAPCE.
  • EU är ju i själva verket ett fredsprojekt. Men många av medlemsländernas invånare är skeptiska till EU. Genom att engagera allmänheten på det här sättet, hoppas vi kunna bidra till ökad insikt om att vi behöver varandra för att säkerhet och trygghet ska komma allt fler tillgodo, fortsätter Anders M Johansson.

VACPE möjliggörs genom finansiellt stöd av EU-kommissionen.

För mer information kontakta
Anders M Johansson, Civilförsvarsförbundet, tel 070-647 60 95 Gunilla Ekholm, Civilförsvarsförbundet, tel 070-540 15 65