Vallentuna kommun får 100e hjärtstartaren

Det blev Vallentuna kommun som skaffade in den 100e hjärtstartaren i Civilförsvars­förbundets riksomfattande kampanj ”hjärta att hjälpa”.

Torsdagen den 14 februari kl 12.00, på Alla hjärtans dag, placeras den ut i offentlig miljö.

Ni är välkomna att vara med när hjärtstartaren installeras vid en ceremoni i biblioteket i Vallentuna centrum.

Vallentuna kommun har inte nöjt sig med en – man har skaffat in tre hjärtstartare. Kommunen ser här en möjlighet att måna om tryggheten för sina invånare.

 

  • Snabba åtgärder är ju ofta livsavgörande vid plötsligt hjärtstopp. När det nu finns moderna hjälpmedel som nästan vem som helst kan använda utan risk för negativa konsekvenser, ser vi det som självklart att kunna erbjuda kommunens invånare den tryggheten. Dessutom till en relativt blygsam kostnad, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

De övriga två apparaterna som kommunen skaffat in ska också placeras ut i offentlig miljö inom kort. Personal som arbetar i närheten av hjärtstartarna kommer att få utbildning i hjärt- och lungräddning och i att hantera hjärtstartare.

Med aktiviteten ”hjärta att hjälpa” satsar Civilförsvarsförbundet på att sprida hjärtstartare (defibrillatorer) runt om i landet. Målet är att det ska finnas minst en i varje kommun och att antalet personer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ska öka till 30 procent inom fem år. Apparaterna är enkla att använda och kan hanteras av en lekman. I dagsläget är 118 stycken beställda.

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Det är en i timmen. 95 procent avlider om man inte får igång hjärtat inom tio minuter. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procent för varje minut. Ofta tar det längre tid för en ambulans att nå fram. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare snabbt kan sättas in. Ju större tillgång till hjärtstartare, desto större är möjligheten att en drabbad som befinner sig inom ett hyggligt avstånd från en sådan apparat räddas.

 

Mer information om hjärta att hjälpa finns på: https://civil.se/hjarta/

För mer information kontakta
Gunilla Ekholm, Civilförsvarsförbundet, tel 070 5401565
Christer Ärnhage, Vallentuna civilförsvarsförening, tel 070 7917337