Ett råd för äldres säkerhet

Pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SKPF, SPF och SPRF föreslår tillsammans med Civilförsvarsförbundet, att regeringen inrättar ett råd för äldres säkerhet.

 

Att äldre människor är kraftigt överrepresenterade bland dem som skadas eller avlider till följd av olyckor i Sverige är väl dokumenterat. Det är mer än tio gånger så stor risk att omkomma till följd av en olycka i åldersgruppen över 80 år som i åldersgruppen 20-39 år och mer än dubbelt så stor risk som åldersgruppen 60-79 år. Idag är 17 % eller 1,5 miljoner av Sveriges befolkning 65 år och äldre. De närmaste tio åren kommer antalet äldre att öka med 327 000 personer eller 27 %. Detta kan jämföras med de senast tio åren då antalet äldre ökade med en procent.

  • Det krävs gemensamma insatser av alla de aktörer som är inblandade för att det mänskliga lidandet till följd av olyckor ska begränsas, liksom samhällskostnaderna. Det säger Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundets generalsekreterare.

Det handlar om en rad aktörer: statliga myndigheter, landstingen och kommunerna som måste ta ett samlat grepp om skadeproblematiken. De som riskerar att drabbas och deras närstående behöver bli delaktiga i de förebyggande åtgärderna.

  • Sammansättningen i rådet skulle bli mer ändamålsenlig, om även företrädare för dem det gäller ges möjlighet att delta i rådets arbete. Det handlar om ett folkhälsoproblem, som inte kan hanteras effektivt om inte folket själva är delaktiga, säger Anders M. Johansson vidare.