Säkrare hjärta på mer än 100 platser

Nyligen beställdes den hundrade hjärtstartaren i Civilförsvarsförbundets riksomfattande kampanj ”hjärta att hjälpa”. Det är Vallentuna civilförsvarsförening som tillsammans med Vallentuna kommun sett till att den 100e hjärtstartaren köpts in. För Vallentuna kommun räckte det inte med en – de beställde tre hjärtstartare. För den som drabbas av plötsligt hjärtstopp ökar möjligen att överleva med upp till 70 procent om en hjärtstartare används snabbt.

Med aktiviteten ”hjärta att hjälpa” satsar Civilförsvarsförbundet på att sprida hjärtstartare (defibrillatorer) runt om i landet. Målet är att det ska finnas minst en apparat i varje kommun och att antalet personer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ska öka till 30 procent inom fem år.

 

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus – en i timmen. 95 procent avlider om man inte får igång hjärtat inom tio minuter. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procent för varje minut. Ofta tar det längre tid för en ambulans att nå fram.

Ju större tillgång till hjärtstartare, desto större sannolikhet är det att en person som befinner sig inom ett hyggligt avstånd från en sådan apparat räddas.

Vallentuna kommun ser i projektet en bra möjlighet att måna om kommunens invånare.

 

  • Snabba åtgärder är ju ofta livsavgörande vid plötsligt hjärtstopp. När det nu finns moderna hjälpmedel som nästan vem som helst kan använda utan risk för negativa konsekvenser, ser vi det som självklart att kunna erbjuda kommunens invånare den tryggheten. Dessutom till en relativt blygsam kostnad, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

 

  • Rapporter vi fått visar att hjärtstartare som placerats ut redan har gjort nytta. Det känns förstås väldigt bra. Men ingen skaffar en hjärtstartare med förhoppningen att den ska komma till användning. Det gör inte heller den som köper plåster eller en brandsläckare, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

 

Mer information om hjärta att hjälpa finns på: https://civil.se/hjarta/

 

För mer information kontakta

Gunilla Ekholm, Civilförsvarsförbundet, tel 070 5401565

Örjan Lid, kommunstyrelsens ordf, Vallentuna kommun, tel 08 587 850 05