Nytt stipendium till Torsåselev med säkerhetsprofil

Lina Svensson, studerande på programmet ”Säkerhet och räddning” på Mjölnerskolan i Torsås har fått Civilförsvarsförbundets nyinrättade säkerhetsstipendium. Det kan delas ut varje läsår till en studerande vid gymnasieskolor med tydlig säkerhetsprofil i utbildnings­utbudet. Stipendiesumman är 1 000 kronor.

– Min pappa är deltidsbrandman på Öland. På så sätt blev jag intresserad av frågor om räddning och säkerhet tidigt. Säkerhetsfrågor är ju väldigt viktiga idag, så efter den här utbildningen behövs man verkligen ute i samhället direkt, säger Lina Svensson.

– Med det här stipendiet vill Civilförsvarsförbundet uppmärksamma den elev, som enligt varje skolas bedömning utvecklas bäst i sina gymnasiestudier med inriktning på samhällets säkerhet och räddningstjänst. Förbundet vill samtidigt bidra till att öka ungdomarnas intresse för studier inom det här ämnesområdet, säger generalsekreteraren Anders M. Johansson.

Stipendiet överlämnas fredagen den 21 december kl 10 i Mjölnerskolan, Torsås.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Hagelberg, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet,
tel 073 – 3344472

Carl-Bertil Nilsson, ordförande, Torsås civilförsvarsförening,
tel 070 – 6471968; 0481- 53415

Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070 – 5401565


Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det gör vi genom kostnadsfria korta kurser, som vänder sig till både vuxna och barn. Vi tycker det är viktigt att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva. Vi utbildar också frivilliga för FRG, frivilliga resursgrupper, och ingår därmed i samhällets krishanteringssystem. Vi samarbetar med Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Energimyndigheten och de flesta av landets kommuner.