Civilförsvarsförbundet tipsar inför storm och snökaos

Nu är vi inne i den tid på året då meteorologerna ofta varnar för storm och snökaos i olika delar av landet.

I ett sådant läge finns alltid risk för elavbrott, att nedfallna träd hindrar människor från att ta sig från sin bostad och att man inte som vanligt kan skaffa sådant man behöver, t ex mat. Det kan bli nödvändigt att man klarar sig själv en tid.

På vår webbplats under ”Tips och råd” finns en mängd tips om hur man klarar sig i utsatta lägen, t ex vid ett längre elavbrott.

Ett gott råd är att inte ge sig ut med bilen, men om det blir nödvändigt är det mycket bra att vara föreberedd på eventuella problem. Hemsidan ger råd om praktisk utrustning i bilen vid körning på vintern och om hur man bör klä sig för att inte riskera att bli allvarligt nedkyld om man plötsligt blir stående.

För ytterligare information kontakta Civilförsvarsförbundet:
informationschef Gunilla Ekholm, tel 070 5401565
utbildningschef Jan Alsander, tel 070 564 26 79