Fallolyckor drabbar många äldre

Pressmeddelande 17 oktober 2007

Fallolyckor drabbar många äldre i (kommun)

År 2005 inträffade i Bjurholms kommun 25 fallolyckor där äldre personer skadades så allvarligt att de behövde uppsöka sjukhus. I hela landet ledde äldres fallolyckor till sjukhusvård vid 56 000 tillfällen under samma tid. Fallolyckor bland äldre orsakar idag fler dödsfall och allvarliga skador än någon annan olyckstyp. Det visar ny statistik som presenteras av Civilförsvarsförbundet i samarbete med Nationellt centrum för lärande från olyckor vid Räddningsverket.

– Fallolyckor är händelser som inte får mycket utrymme i medierna, men som ofta får allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Civilförsvarsförbundet vill bidra till ökade kunskaper och därmed stärka människors förmåga att själva ta ansvar för sin och sina närståendes säkerhet, säger Anders M Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet.

Under 2005 krävdes sjukhusvård efter äldres fallolyckor vid 25 tillfällen i Bjurholms kommun. Det motsvarar 35 skadetillfällen per 1000 invånare över 64 år. I riket som helhet var antalet skadade i äldres fallolyckor under samma tid 56 000, eller 36 skadade per 1000 invånare över 64. Högst skaderisk löpte de äldre i Sorsele, med 77 skadade i äldres fallolyckor per 1000 invånare över 64. Lägst var skaderisken för äldre i Skinnskatteberg med endast 13 skadade per 1000 invånare över 64.

Antalet dödsfall till följd av äldres fallolyckor ökat kraftigt under senare år. Under 2004 omkom i hela landet cirka 1 300 personer över 64 år till följd av fallolyckor, vilket är en ökning med 30 procent på fyra år. Det är därmed tre gånger fler äldre som omkommer till följd av fallolyckor än det totala antalet döda i trafiken.

– De äldres fallolyckor orsakar mycket mänskligt lidande och höga kostnader för samhället. Det sker dessutom ofta helt i onödan, eftersom många av olyckorna hade kunnat förebyggas med bättre kunskaper och ett större säkerhetsmedvetande, säger Anders M Johansson.

60 procent av alla fallolyckor sker i hemmet. Det finns ett antal enkla åtgärder som minskar olycksrisken, exempelvis att ha halkskydd, undvika lösa mattkanter och sladdar samt se över belysningen i hemmet. Civilförsvarsförbundet erbjuder kostnadsfria säkerhetskurser för seniorer i hela landet.

För ytterligare information kontakta:
Anders M Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet
08-629 63 75, 070-647 60 95

Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet
08-629 63 60, 070-540 15 65

genomslag_fallolyckor.pdf Pressmeddelandets genomslag i media