Stipendium till eldsjäl i Ovanåker

Maria Olsson från Ovanåker har tilldelats det Langenskiöldska stipendiet på 10 000 kronor. Stipendiet delades ut vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Göteborg i helgen. Sedan många år arbetar Maria Olsson aktivt för att stärka Civilförsvarsförbundets roll som ideell aktör.

Maria Olsson är sedan länge engagerad i Civilförsvarsförbundet, framför allt på lokal- och distriktsnivå. Hon är nu ordförande både i sin lokalförening i Ovanåkers kommun och för distrikt Gävleborg. Hon har också utbildat sig till kriskommunikatör inom Civilförsvarsförbundet, och kan därmed stå till sin kommuns förfogande med en viktig kompetens vid kriser och påfrestningar.

– Maria Olsson är en verklig idealist, som sedan många år arbetar aktivt för att framhålla och stärka Civilförsvarsförbundets roll som ideell aktör, säger Anders Johansson, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet, som i år firar 70-årsjubileum, har 23 000 medlemmar i 230 lokalföreningar runt om i Sverige. Verksamheten är inriktad på att förebygga och förhindra olyckor i vardagen, att öka människors förmåga att klara utsatta situationer och att bidra till en förbättrad krishantering.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt bidragit till att Civilförsvarsförbundet är en organisation i samklang med sin egen tid.

För ytterligare information kontakta:

Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet
08-629 63 70, 0705-40 15 65