Stipendium till krisgrupp för döva i Skåne

Krisgruppen för döva i södra Sverige har tilldelats det Langenskiöldska stipendiet 2007 på 10 000 kronor. Stipendiet delades ut vid Civilförsvarsförbundets riksstämma i Göteborg i helgen. Krisgruppen, som är hemmahörande i Skåne, är särskilt inriktad på att bistå döva vid kriser och påfrestningar i samhället. Även dess medlemmar är döva.

– Gruppen får stipendiet för att den utvecklat konceptet med frivilliga resursgrupper för kriser utöver de gängse ramarna. Vi ser ett stort behov av sådana här specialutbildade resursgrupper och hoppas därför att gruppen kan tjäna som inspirationskälla för fler, säger Anders M Johansson generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet.

Krisgruppen för döva i södra Sverige är Sveriges första krisgrupp som är speciellt inriktad på döva, och med döva som medlemmar. Den har utbildats av Civilförsvarsförbundet enligt konceptet Frivilliga resursgrupper (FRG) och fungerar i samverkan med Lunds kommun och Region Skåne som en regional resurs vid kriser och påfrestningar som drabbar döva i de fem sydligaste länen.

Civilförsvarsförbundet, som i år firar 70-årsjubileum, har 23 000 medlemmar i 230 lokalföreningar runt om i Sverige. Verksamheten är inriktad på att förebygga och förhindra olyckor i vardagen, att öka människors förmåga att klara utsatta situationer och att bidra till en förbättrad krishantering.

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka.  Civilförsvarsförbundet rekryterar och utbildar frivilliga resursgrupper på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten.

För ytterligare information kontakta:

Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet
08-629 63 70, 0705-40 15 65