Elevkalender gör barn säkrare

I dagarna börjar tusentals skolelever ett nytt skolår, som kommer att ge nya intressanta och nyttiga kunskaper och erfarenheter. Men skolan har inte resurser att lära barn allt. Frågor om vardagssäkerhet är något som ofta får stå tillbaka.

Hur ska då barn lära sig tillräckligt om faror i vardagen, hur man förebygger risker och undviker skador?

Tonåringar i Blekinge, Kalmar och de som börjar skolår 7 i Göteborgsstadsdelarna Gunnared och Lärjedalen har alla förutsättningar att bli bättre rustade än sina jämnåriga i andra delar landet när det handlar om egen säkerhet och trygghet i vardagen. I dagarna delar nämligen Civilförsvarsförbundet ut drygt 6000 elevekalendrar med temat ”trygghet och säkerhet i vardagen” till elever i dessa län och i Göteborg.

Kalendern ger ungdomarna tips och råd om vardagssäkerhet ur olika aspekter. Varje vecka har ett säkerhetstema, anpassat till årstiden. När kalendern delas ut presenteras den för klassen och läraren av en instruktör från Civilförsvarsförbundet, som också visar hur den kan användas som underlag och inspiration till läraren att kontinuerligt ta upp och bygga ut temat om vardags­säkerhet i skolarbetet och öva med eleverna.

–  50 barn dör varje år i olyckor. 200 000 skadas så att de behöver läkarvård eller läggs in på sjukhus. Det skapar stort personligt lidande och stora samhällskostnader säger, säger Civilförsvarsförbun­dets utbildningschef Jan Alsander.

–  Kalendern är vårt bidrag till göra barn tryggare och säkrare genom att de kan hantera, bedöma och undvika faror och risker i närmiljön och vardagen. Kommande år hoppas vi ha möjlighet att ge kalendern till alla elever i grundskolan.

Civilförsvarsförbundet arbetar brett inom området barnsäkerhet och har lång erfarenhet av att föra ut kunskaper om detta till både vuxna och barn. Kalendern bygger på att ta tillvara barnens egna resurser att vilja och kunna förebygga skador och olyckor.

– Det handlar om att lära barnen att undvika allvarliga olyckor, säger Jan Alsander.

Mer information lämnas av

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070-5642679

Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet, tel 070-5401565

Åsa Hagelberg, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet, 073-3344472

Säkerhetskalendern

myter_och_sanningar.pdf Myter och sanningar
olycksfall_bland_barn_och_ungdomar.pdf Olycksfall bland barn och ungdomar

Skadestatistik från Räddningsverket:
Skadestatistik
Statistikdatabas