Hjärta att hjälpa

Wisby Strand Congress & Event uppgraderade i samband med Almedalsveckan ytterligare sin säkerhet genom att kongresshallen utrustades med en halvautomatisk defibrillator – en hjärtstartare som praktiskt taget alla kan använda för att rädda liv.

– Vi gör detta av omsorg om våra gäster och medarbetare. Plåster och brandsläckare tillhör sådan säkerhetsutrustning man skaffar sig med förhoppningen att den aldrig ska behöva användas, säger Gun Widgren, tillförordnad verkställande direktör på Wisby Strand. Det gäller även hjärtstartaren.

Hjärtstartaren har placerats på Wisby strand i ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet, Gotlands kommun och kongresshallen.

– Varje timme avlider en person i Sverige till beroende på att hjärtat slutar att fungera. Oddsen att överleva är idag dåliga, vilket främst beror på att hjälpinsatser sätts in allt för sent. Därför har Civilförsvarsförbundet tagit initiativ till aktiviteten ”Hjärta att hjälpa”, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet. Syftet är att öka tillgången på hjärtstartare, målet att signifikant öka överlevnaden.

70 % av de cirka 10 000 människor, som årligen drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukvården skulle kunna överleva med god livskvalitet. Hjärtstartare av det slag det här är frågan om är den effektivaste åtgärden, som kan sättas in av lekmän utan risk att skada någon. Defibrillatorn fungerar inte om det inte är frågan om ett hjärtstillestånd.

– Jag rekommenderar Wisby strands konkurrenter att i likhet med oss värna gästernas och medarbetarnas säkerhet genom att komplettera säkerhetsutrusningen med en hjärtstartare, säger Gun Widgren.

Länk till mer information om  ”Hjärta att hjälpa”

Kontakt: Generalsekretetare Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95