8 av 10 svenskar kräver hjärtstartare i köpcentrum

 

I dag publicerar Civilförsvarsförbundet och SalusAnsvar en rapport där det framgår, genom en SIFO-undersökning, att 8 av 10 svenskar vill ha hjärtstartare i köpcentrum. En stickprovskontroll av 20 köpcentrum och gallerior visar däremot att bara 4 av dessa har hjärtstartare.

Centrum utan hjärtstartare

 • Gävle, Valbo köpcenter
  • Halmstad, Eurostop
   (har enligt uppgift beställt)
  • Helsingborg, Väla centrum
  • Jönköping, A6
  • Kalmar, Giraffen
  • Karlskrona, Wachtmeister galleria
  • Linköping, Gränden
  • Luleå, Shopping
  • Malmö, Mobilia
  • Norrköping, Spiralen
  • Sundsvall, Citygallerian
  • Umeå, Strömpilen
  • Uppsala, Gränby
  • Västerås, Central
  • Växjö, Samarkand
  • Örebro, Marieberg
  • Östersund, Lillänge

Centrum med hjärtstartare

 • Göteborg, Nordstan
 • Karlstad, Bergvid köpcenter
 • Stockholm, Gallerian
  Gävle, Valbo köpcenter

 

Rapporten, som bifogas detta pressmeddelande, syftar till att belysa svenskarnas inställning till hjärtstartare i köpcentrum samt att ge en indikation på hur vanligt det är att det finns hjärtstartare på köpcentrum.

 • Att så få köpcentrum har hjärtstartare är ett underbetyg. Det borde vara lika naturligt att ha en hjärtstartare på offentliga platser som att det finns brandskyddsutrustning, säger Anders M Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet och Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar.

Cirka 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 95 procent av dessa avlider. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på en person som drabbats av ett hjärtstopp. En komplett hjärtstartare kostar cirka 15 000 kronor.

 

För ytterligare information:

Anders M Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, 08-629 63 75, 070-647 60 95

Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01

Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet, 08-629 63 60, 0705-40 15 65

Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

Rapport_hjartstartare_i_kopcentrum.pdf Rapport_hjartstartare_i_kopcentrum.pdf