Linköping Årets beredskapskommun

Linköping bäst på krisberedskap

Civilförsvarsförbundets utmärkelse Årets beredskapskommun 2007 går till Linköping.

I stark konkurrens med flera andra kommuner har Linköpings kommun tilldelats hedersutmärkelsen ”Årets beredskapskommun 2007” med motiveringen:

”Linköpings kommun har genom ett målinriktat arbete skapat en väl fungerande organisation för krishantering. Med vilja, kunskap och förmåga har man utvecklat och anpassat beredskapen efter samhällets utveckling. Kommunens goda och långvariga samarbete med de frivilliga resurserna bidrar starkt till invånarnas trygghet och säkerhet.”

Utmärkelsen ”Årets beredskapskommun” delas ut en gång per år. Den mottagande kommunen ska ha uppfyllt ett antal kriterier: Kommunen ska bl a ha

–   en aktuell risk- och sårbarhetsanalys

–   minst en person i kommunen som arbetar med beredskaps- och säkerhetsfrågor

–   ett åtgärdsprogram för förbättring av beredskapen inför kriser

–   en planering för hur enskilda och frivilliga resurser kan tas tillvara i samband med kris

De starkaste konkurrenterna till Linköping var Ystad och Trollhättan.

För ytterligare information, kontakta

Patrik Umaerus, Civilförsvarsförbundet,
tel 08 629 63 76, patrik.umaerus@civil.se

Gunilla Ekholm, Civilförsvarsförbundet,
tel 0705 40 15 65, gunilla.ekholm@civil.se

· Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation inom samhällets säkerhet och beredskap. Vi arbetar med frågor om trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen.

· Vi arbetar för ett robust och uthålligt samhälle, där människor kan förebygga och hantera störningar i samhällssystemen, andra kriser eller olyckor.

· Vi tycker det är nödvändigt, att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva.

· Vi bidrar med frivilliga resursgrupper (FRG) till kommunerna och utgör på så sätt en del av samhällets krishanteringssystem.

Vi arbetar på uppdrag av bl a Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Energimyndigheten.