Unga mästare i överlevnad

 

 

 

PRESSMEDDELANDE

Hur gör man om man råkat hamna på en obebodd ö och måste klara sig där några dagar? Ett längre elavbrott ställer till med många praktiska problem. Hur löser man dem? Och hur ser den säkra drömbostaden ut?

De frågorna har ett antal skolklasser i syd- och mellansverige tampats med under ca en termin, medan de deltagit i tävlingen Årets Fredag – en tävling i överlevnad för skolklasser i årskurs 3 t o m 6.

Tävlingsuppgifterna är utformade så, att eleverna lär sig lösa överlevnadssituationer i vardagen. Medan de arbetar med tävlingsuppgifterna lär sig barnen hantera och lösa de praktiska problemen som uppstår vid vardagskriser av olika slag.

Civilförsvarsförbundet, som anordnar tävlingen, tillhandahåller underlag på sin hemsida för att barnen ska kunna lösa uppgifterna.

– Med Årets Fredag vill vi lära barn att förebygga att hamna i utsatta lägen. Och om det ända skulle hända, lär de sig hur man hanterar situationen. Det skapar trygghet, säger Civilförsvarsförbundets utbildningschef Jan Alsander

– Till skillnad från överlevnadstävlingarna vi ser på TV, handlar Årets Fredag inte om att stöta ut varandra, utan tvärtom,  att hjälpa varandra och se till att hela gruppen klarar den utsatta situationen, fortsätter Jan Alsander.

Första pris i Årets Fredag 2007 – en lägerkola på tre dagar för hela klassen med Civilförsvars­förbundets överlevnadsexperter – går till klass 6 E i Brunnsängsskolan i Södertälje.

Andra pris går till klass 4 blå, Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Klassen vinner en heldag med Civilförsvarsförbundets överlevnadsexperter.

Tredje pris får år 3-4 i Birgittaskolan i Örebro. De belönas med säkerhetsutrustning till hela klassen.

För ytterligare information, kontakta

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet,
tel 070 – 564 26 79

Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, tel 070 – 540 15 65

Länk till sida med ”smakprov” ur första pristagarnas bidrag.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet, överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det gör vi genom kostnadsfria korta kurser, som vänder sig till både vuxna och barn. Vi tycker det är viktigt att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva. Vi utbildar också frivilliga för FRG, frivilliga resursgrupper, och ingår därmed i samhällets krishanteringssystem. Vi samarbetar med Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Energimyndigheten.