Inte bara livräddarna – nästan ALLA kan rädda liv

PRESSMEDDELANDE                 2007-01-18

Inte bara Livräddarna – nästan ALLA kan rädda liv

De senaste dagarna har flera medier tagit upp temat hjärtstartare och fördelarna med att en sådan snabbt finns att tillgå när någon drabbas av hjärtstillestånd (utanför sjukhus). Flera exempel har nämnts på hur man tänker placera eller redan har placerat ut hjärtstartare så att de finns lätt tillgängliga. Stort fokus har lagts på ordet ”utbilda”.  Bl a brandmän, poliser och taxichaufförer i Stockholm utbildas för att kunna använda hjärtstartare, vilket sänker dödstalen i plötsligt hjärtstopp med flera procent. Det är utmärkt!

Men det kan vara ännu enklare att rädda liv! De hjärtstartare som visats fram är faktiskt så enkla att använda att man inte behöver någon utbildning. Nästan vem som helst kan använda dem. De är självinstruerande och så konstruerade, att man bara kan göra ”rätt”. Man kan aldrig skada någon genom att använda dem.

Vi vill absolut inte undervärdera utbildning i det här sammanhanget. Med kunskaper i HLR eller DHLR kan man göra ännu mer för att hjälpa någon som drabbats av hjärtstillestånd. Men om människor får uppfattningen att man måste ha utbildning för att hantera en självinstruerande hjärtstartare, och därför avstår från att använda den om det behövs, vore det olyckligt.

Hösten 2006 startade Civilförsvarsförbundet aktiviteten ”hjärta att hjälpa” med utgångspunkt i  att ALLA kan rädda liv med en hjärtstartare. Vi uppmuntrar till utbildning i DHLR, men det är inget krav för att placera ut en hjärtstartare.

Målet är att få fram finansiering till minst en hjärtstartare att placera ut i varje kommun under 2006 och 2007. Det jobbet görs ideellt i landets ca 250 civilförsvarsföreningar.

Hittills har ca 25 hjärtstartare köpts in och/eller placerats ut på olika platser i landet. Intresset är stort och även aktörer utanför Civilförsvarsförbundet har köpt in och placerat ut hjärtstartare inom ramen för projektet. Se även civil.se/hjart

Mer information fås från

Harry Sepp, tel 070 209 78 29

Gunilla Ekholm, tel 070 540 15 65

Jan Alsander, tel 070 564 26 79

 

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation inom samhällets säkerhet och beredskap. Vi arbetar med frågor om trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen.

· Vi arbetar för ett robust och uthålligt samhälle, där människor kan förebygga och hantera störningar i samhällssystemen, andra kriser eller olyckor.

· Vi tycker det är nödvändigt, att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva.

· Vi bidrar med frivilliga resursgrupper (FRG) till kommunerna och utgör på så sätt en del av samhällets krishanteringssystem.