Civilförsvarsförbundet Ronneby

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Ronneby!

SIDAN ÄR UNDER UPPDATERING

Civilförsvarsförbundet finns för att Du, och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation.
Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad.
En av våra viktigaste uppgifter är att informera om utsattheten i dagens moderna samhälle samt att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi kan erbjuda kurser för vuxna, ungdomar och barn.
Är ni intresserade av hemberedskap, hjärtstartare, utbildning i hjärt- och lungräddning eller någon av våra andra kurser är ni välkomna att höra av er till utbildningsansvarig i föreningen.

De flesta av våra kurser är kostnadsfria för dig.
Kontakta utbildningsansvarig Linda Thelander-Månsson (070-561 73 48) för mer info.

Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper. Kontakta FRG-ansvariga om Du vill veta mer om hur du blir medlem i FRG.

Ordförande

Ordförande

Stefan Lindahl

FRG-ansvariga och Utbildningsansvarig / Instruktör

FRG-ansvarig

Torleif Månsson / Marie Mattiasson

Uppdrag: FRG-ansvarig (F),

Utbildningsansvarig / Instruktör

Linda Thelander-Månsson

Uppdrag: Hjärtstartare (F), Instruktör (F), Instruktör 2:6 (F), Instruktör Civil AB (F), Spelledare Blackout (F), Utbildningsansvarig (F),

Läs mera om Ronneby Civilförsvarsförening

Under uppdatering

VAD ÄR EN FRIVILLIG RESURSGRUPP, FRG?

Vid samhällskriser kan kommunen behöva förstärkning från frivilliga. Under skogsbranden i Västmanland 2014 och under hösten 2015 hantering av flyktingsituationen kunde vi se vilken kraft det finns i frivilligheten. Genom att i förhand organisera frivilliga kan kommunen bättre dra nytta av engagemanget när en kris väl inträffar. Det finns ett koncept för detta som kallas för Frivilliga Resursgrupper (FRG). Konceptet bygger på samverkan med befintliga frivilligorganisationer.

Deltagare och ledare i FRG rekryteras från frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Som medlem går du en utbildning för att lösa de uppgifter som väntar. Basutbildningen (36 timmar) är allmän och innehåller bland annat kunskap om vårt sårbara samhälle, kriskommunikation, första hjälpen, hjärt-/lungräddning, allmän brandkunskap samt hur man driver en trygghetspunkt. Basutbildningen kommer senare att kompletteras med utbildningar, studiebesök och övningar som anses lämpliga för ditt uppdrag.

Är ni intresserade kan ni ringa FRG-ansvariga:

Torleif 070-375 44 79 eller Marie 073-383 76 52

Mer information om FRG finns på frivilligaresursgruppen.se

VÄLKOMNA ATT BESÖKA OSS!

”ÖPPET HUS” Kl. 18-21 1:A HELGFRIA MÅNDAGEN VARJE MÅNAD!
(Undantag för Juli, Augusti och Januari.)
Kockumvillan, Esplanaden 11 i Ronneby. (Uppe vid Snäckebacksskolan)

Utbildning

Våra kurser

UNDER REDIGERING.!! Kursen ”Din trygghet” erbjuds kostnadsfritt och är öppna för alla att ta del av. Såväl företag, föreningar, offentliga verksamheter som privata grupper och grupper av enskilda. Det kan vara en samhällsförening, föräldraråd i skolan, pensionärsförening eller helt enkelt ett kompisgäng som vill få mer information och lära sig något nytt. Minsta antalet deltagare är 12 personer. Vi utbildar även personal hos företag, myndigheter och organisationer (ej kostnadsfria utbildningar). Vi förmedlar också hjärtstartare och erbjuder utbildningar på dessa (HLR-D). För närmare information eller bokning kontakta oss på cffronneby@gmail.com eller ring Linda på 070-561 73 48.

Läs mer om våra utbildningar

Styrelsen

Styrelsen som valdes på stämman 18/3 -23.

Ordförande: Stefan Lindahl
Sekreterare: Anna Larsson
Kassör: Thomas Ericsson
Ledamot: Susanne Rijpkema Persson
Ledamot: Tommy Johansson
Ersättare: Marie Mattiasson
Ersättare: Birgitta Lennartsson

Enklast är att anmäla sig via https://civil.se/bli-medlem/

Vad kostar det?
150 kr/ person

250 kr/ familj (Alla som bor på samma adress)

Fungerar det inte via hemsidan är reservmetoden direkt till föreningen enligt nedan:

BankGiro: 5405-8086 Ronneby Civilförsvarsförening

SwishNr: 123 655 43 98

Glöm inte Personnummer, namn, adress & telefonnummer.
Gärna e-postadress också om det finns.!!! (Då kommer du att få aktuell info löpande under året)

Det är viktigt att ni har lämnat korrekta uppgifter om er själva till oss i föreningen, så att ni inte behöver betala för mycket samt att vi kan nå ut till Er med information.

Vid familjemedlemskap behöver vi personnummer och namn på övriga ingående familjemedlemmar också.

OBS! När ni blivit registrerade medlemmar så skickas ett inbetalningskort ut i början på året. Det är det smidigaste sättet att betala medlemsavgiften på och betalningen registreras då automatiskt i medlemsregistret.