Civilförsvarsförbundet Karlskrona

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Karlskrona!

Bli medlem hos oss innan det händer!

Civilförsvarsförbundet finns för att du, och alla andra i Sverige, ska kunna klara av en krissituation. Vi arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Vi kan erbjuda kurser för vuxna, ungdomar och barn samt läger för ungdomar. De flesta av våra kurser är kostnadsfria för dig.

Vi ställer också upp och hjälper till i nödlägen där samhällets ordinarie resurser inte räcker till, i så kallade FRG-grupper.

Är ni intresserade av hjärtstartare, utbildning i hjärt- och lungräddning eller någon av våra andra kurser är ni välkomna att höra av er till ordförande.

Kontakta oss

Civilförsvarsförbundet Karlskrona
Styrelsesammansättning efter årsmötet 2021

Ordförande

Göran Kullving

Kassör

Lisbeth Jonsson

Ledamot

Sonny Håkansson

Ledamot

Ulf Svensson

Suppleant

Patric Risberg

Valberedningen

Inga-Lill Wallin

Valberedningen

Anders Henriksson

Ledamot

Marie Karlsson

Utbildning

Utbildning

Kontakta karlskrona@civil2.se för mer information om våra utbildningar

Läs mer om våra utbildningar

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Karlskrona Civilförsvarsförening har 30 utbildade FRG-medlemmar.

Frivilliga resursgrupper bör finnas i varje kommun. Deras uppgift är att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in, på begäran av kommunledningen, när något extra ordinärt händer, för att till exempel hjälpa till med evakueringar, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De rekryteras, för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar, för att klara de arbetsuppgifter, som gruppen kan ställas inför.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Civilförsvarsförbundet gjort utbildningsplaner för Frivilliga resursgrupper. Vi samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma basutbildningen av FRG-medlemmar och gruppansvariga.

 

Det är en sak att klara sig själv i utsatta lägen.
Det är en annan sak att även kunna hjälpa andra i samma situation,