Distrikt Blekinge

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Blekinge! Hitta våra föreningar nedan.

Kontakta oss

Johanna Jonsson

Jan Andersson
Hemmansvägen 14
374 53 Asarum
Tele; 0454 – 32 11 10
Mobil; 0705 – 42 11 10
Mail; virveltrumman@gmail.com

Ulla Arvidsson
Odinvägen 6
293 35 Olofström
Tele; 0454 – 426 30
Mobil; 0706 – 38 51 26
Mail; ulla_arvidsson@live.se

Agneta Elmdahl
Berzeliusvägen 13
293 33 Olofström
Mail; agneta.elmdahl@outlook.com

Åsa Hagelberg
Snickarevägen 14
293 38 Olofström
Mobil; 0733 – 34 44 72
Mail; asa.hagelberg[a]civil.se

Johanna Jonsson
Stationsvägen 9
375 30 Mörrum
Mobil; 0709 – 57 26 47
Mail; jojo.johanna.jonsson@gmail.com

Therese Karlsson
Blasius Königsgatan 12 C
372 35 Ronneby
Mobil; 0706 – 77 19 35
Mail; theka1971@gmail.com

Monica Kristoffersson
Varggatan 6
374 41 Karlshamn
Mobil; 0709- 81 74 23
Mail: omonica_ols@hotmail.com

Linda Thelander Månsson
Göljahultsvägen 5
370 11 Backaryd
Mobil; 0705-61 73 48
Mail; murkla60@gmail.com

Åke Jändel
Grönadalsvägen 4
370 24 Nättraby
Tele; 0455 – 475 88
Mobil; 0709 – 64 08 79
Mail; ake.jandel@telia.com

Kursutbud – Din Trygghet

Utbildningen ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Vad är en frivillig resursgrupp?

Frivilliga resursgrupper bör finnas i varje kommun. Deras uppgift är att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraoridnärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resurgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

På uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) har Civilförsvarsförbundet gjort utbildningsplaner för Frivilliga resursgrupper. Vi samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma grundutbildningen av FRG-medlemmar och gruppansvariga.

 

Det är en sak att klara sig själv i utsatta lägen.
Det är en annan sak att även kunna hjälpa andra i samma situation.

Blekinge Akutgrupp

Blekinge akutgrupp finns för din och andras säkerhet.
Vi ställer upp vid evenemang som kräver olycksfallsberedskap.

Vårt uppdrag
Vidta åtgärder 
för att säkerställa livsviktiga kroppsfunktioner.
Lindra, förhindra och ge hjälp vid olika typer av skador och sjukdomar.
Avgöra om 112 ska larmas eller om den drabbade bör uppsöka läkare, sköterska eller motsvarande.

Vi är utrustade med hjärtstartare (defibrillator), nackkrage samt olika förband.
Vi kvalitetssäkras varje år.
Vi är försäkrade.
Vi har avgett tystnadslöfte.

Årliga arrangemang för Blekinge akutgrupp:
Maj Bräknetrampen i Bräkne Hoby
Juni Nationaldagsfirande i Karlshamn
Juli Korrö musikfestival
Augusti Jazzfestivalen i Hällevik
December Adventsvespern i Karlskrona

Kontaktuppgifter:
Akutgruppssamordnare Blekinge akutgrupp
David Eriksson
david.eriksson@oktv.se
0454-32 70 80
0703-42 70 80

Nationell samordnare för självskydd
Åsa Hagelberg
asa.hagelberg@civil.se
0733-34 44 72