Distrikt Blekinge

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Blekinge! Hitta våra föreningar nedan.

Kontakta oss

Johanna Jonsson

Uppdrag: Sekreterare

Kursutbud – Din Trygghet

Utbildningen ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Karlshamns kommun

Johanna Jonsson

Karlshamns kommun

Jan Andersson

Karlshamns kommun

Monica Kristoffersson

Olofströms kommun

Ulla Arvidsson

Olofströms kommun

Åsa Hagelberg

Ronneby kommun

Linda Thelander Månsson

Karlskrona kommun

Kärstin Holmberg

Kristianstads kommun

Agneta Cassmer

Kristianstads kommun

Arne Plantin

Vad är en frivillig resursgrupp?

Frivilliga resursgrupper bör finnas i varje kommun. Deras uppgift är att finnas till hands när samhällets ordinarie resurser behöver förstärkas i utsatta lägen, till exempel vid en större olycka, eller vid andra behov.

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraoridnärt händer för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Information och medmänskligt stöd är en mycket viktig uppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resurgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

På uppdrag MSB har Civilförsvarsförbundet gjort utbildningsplaner för Frivilliga resursgrupper. Vi samordnar också rekryteringen och ansvarar för den gemensamma grundutbildningen av FRG-medlemmar och gruppansvariga.

 

Det är en sak att klara sig själv i utsatta lägen.
Det är en annan sak att även kunna hjälpa andra i samma situation.

Blekinge akutgrupp finns för din och andras säkerhet.
Vi ställer upp vid evenemang som kräver olycksfallsberedskap.

 

Vårt uppdrag

Vidta åtgärder för att säkerställa livsviktiga kroppsfunktioner.
Lindra, förhindra och ge hjälp vid olika typer av skador och sjukdomar.
Avgöra om 112 ska larmas eller om den drabbade bör uppsöka läkare, sköterska eller motsvarande.

Vi är utrustade med hjärtstartare, nackkrage samt olika förband.
Vi kvalitetssäkras varje år.
Vi är försäkrade.
Vi har avgett tystnadslöfte.

 

Årliga arrangemang för Blekinge akutgrupp
  • Maj Bräknetrampen i Bräkne Hoby
  • Juni Nationaldagsfirande i Karlshamn
  • Juni Vätternrundan
  • Juli Korrö musikfestival
  • Augusti Jazzfestivalen i Hällevik

 

Vill du ha hjälp av oss?
Vill du vara med i Blekinge akutgrupp?

Kontakta David Eriksson för mer information.

 

Bilder

Akutgruppen är på Bräknetrampen i maj 2015.
Ett cykelarrangemang för hela familjen och tävlingscyklister runt Hoby i Ronneby kommun.

 

Omplåstring av stukad fot på Korrö musikfestival i juli 2015.

 

Skoskav under Korrö musikfestival i juli 2017.

Akutgruppssamordnare Blekinge

David Eriksson

Nationell samordnare för Din trygghet

Åsa Hagelberg