Fortbildning instruktörer i Blekinge

Instruktörerna i Blekinge har träffats och haft fortbildning. Avslutade med fika och kristidskaka.

Agneta Monica Johanna Linda Jan Kärstin

Foto: Åsa Hagelberg

Kristidskaka
Recept