Årets krisberedskaps-kommun

Årets krisberedskapskommunÅrets krisberedskapskommun 2011

 


Enskilda, föreningar och distrikt inbjuds härmed att nominera kandidater till utmärkelsen Årets krisberedskapskommun.

För att kunna komma ifråga för utmärkelsen fordras att

• Kommunen har en aktuell risk- och sårbarhetsanalys

• Kommunen har en person som på minst halvtid uttalat arbetar med beredskaps- och säkerhetsfrågor avseende kommunen som geografisk enhet (beredskapssamordnare eller jämförbar funktion)

• Kommunen har ett åtgärdsprogram för hur beredskapen inför kriser som drabbar den lokala miljön ska förbättras

• Kommunen har en planering för hur enskilda människors och frivilliga organisationer ska tas tillvara före, under och efter en kris bland annat genom att använda sig av frivilliga resursgrupper (FRG)

• Kommunen därutöver har vidtagit andra åtgärder för att öka beredskapen inför kriser

Nomineringen ska innehålla information om vem som är nominerad, vem som nominerat, motivering till nomineringen samt datum plus namn och kontaktuppgifter för den som skickar in nomineringen. Nomineringen till Årets krisberedskapskommun 2011 ska mejlas till info@civil.se eller skickas till Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 02 Solna. Nomineringen ska ha kommit in till kansliet senast den 15/8 2011.

Kommuner som fått utmärkelsen – som tidigare hette Årets beredskapskommun – i kronologisk ordning:

Östra Göinge, Borås, Örnsköldsvik, Gagnef, Täby, Vetlanda, Västerås, Vingåker, Jönköping, Lund, Sollentuna, Bjurholm, Ovanåker, Kristianstad, Växjö, Värnamo, Falun, Linköping, Strömstad, Mjölby och år 2010 Järfälla.

Se nyheten och bilder från när 2010 års vinnare utsågs.


Ansvarig för sidans innehåll: anders.m.johansson@civil.se