Allmän brandkunskap

Allmän brandkunskap

 

Utbildning som ger kunskap om hur den enskilde kan brandsäkra den egna bostaden.

Finns även som webb-utbildning.

Utbildningen ger kunskap om:

  • brandorsaker
  • brandens förlopp
  • handlingsplan vid brand
  • utrymning
  • avgränsa brand
  • brandförebyggande

Tidsåtgång: 1-2 timmar.
Minst 12 deltagare.
Förkunskaper: Inga

 

 

Detta uppdrag finansieras av MSB