Civilförsvarsförbundet Östra Värmland

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Östra Värmland!

Styrelsen

Styrelseordförande – Per Ullberg
Styrelseledamot – Kent Simonsson
Styrelseledamot – Mikael Söderström
Sekreterare – Emilie Ulvsdotter
Kassör – Magnus Andersson
Suppleant – Christoffer Heweling
Suppleant – Jonas Löfström
Revisor – Jeroen van Gein
Revisor – Torsten Behrendt