Civilförsvarsförbundet Södertälje

Foto: Gitta Wilén, Veidekke Bostad.

 

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Södertälje

Vi arbetar för din säkerhet!

Civilförsvarsförbundet bedriver arbete inom området skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad.
Södertälje är en av ca 184 lokala föreningar inom Civilförsvarsförbundet.
Föreningen är en frivillig, religiöst och politiskt obunden organisation som är öppen för alla som verkar för att stärka demokratin och människovärdet.
Civilförsvarsförbundet Södertälje ger dig och Södertäljes kommuninvånare information och vi anordnar kostnadsfri utbildning som ger kunskap om säkerhet, överlevnad och krishantering i vårt sårbara samhälle.


KUNSKAP GER TRYGGHET

Är du intresserad att gå någon av våra kostnadsfria kortkurser?

  • Vi vill öka människors förmåga att kunna ta ansvar för sig själva i alla situationer.
  • Vi har ett brett utbud av korta kurser som vänder sig till barn, unga och vuxna, som ger kunskap att klara sig själv och andra i utsatta lägen.
  • Vi erbjuder kurser som ger ökad kunskap om olycks- och skadebilder i samhället, om säkerhet till vardags, i bostaden, i närmiljön, i friluftslivet och vid kris.
  • Vi erbjuder kurser som ger dig kunskap att hantera situationer med personskada, vid hjärtstopp, vid lungräddning och bl.a. vid brand.

 


Bild: Erik Gustavsson, Permanent Hitta Vilsestig vid Lina torp. Naturdag Lina naturreservat L090523.

Vill du bli medlem i vår förening?

Kontakta oss på e-post sodertalje@civil2.se för information.