Krisbredskapsveckan 2022 närmar sig

Vecka 39, mellan den 26 september och 2 oktober. är det dags igen: Krisberedskapsveckan. Den här gången kommer alla intresserade pitebor att kunna möta oss i matvaruaffärerna där vi tillsammans med butikerna förberett livsmedelslådor med bra-att -att -ha mat i händelse av samhällskris.

Satsningen på just matförsörjningen under kriser är en del av uppdraget från myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och ett led i hela Civilförsvarsföreningens arbete att stärka både individers och samhällets kunskap om beredskapen för kris eller krig.
– Framför allt vill vi nu nå ut med kunskap och medvetenhet om att alla är en del av krisberedskapen och att vi därför, var för sig och tillsammans i hela samhället, måste ta ansvar för krisberedskapen i vardagen, säger Britta Svensson, ordförande för Civilförsvarsföreningen i Piteå. Hon hälsar med det alla intresserade välkomna som medlemmar och Civilförsvarsföreningens många olika utbildningar.