VERKSAMHETSANALYS

Verksamhetsanalys Kristianstad
Datum/tid
2016-03-09 kl 1800-2100

Plats Räddningstjänsten Hässleholm

Beskrivning

Verksamhetsanalys för Civilförsvarsförbundet Kristianstad

Distriktsstyrelsen har fått i uppdrag av förbundet att analysera samt besluta om vilka förbättringsmål som ska uppnås i distriktet under i första hand 2016.

Vårt beslut ska meddelas generalsekreteraren senast 4 april för redovisning till förbundsstyrelsen.

Distriktsstyrelsen redovisar skriftligt (digitalt – e-post) till VL före 2016-03-20.

Vid AU-möte 2016-02-19 beslutades att ordinarie ledamot i distriktsstyrelen, en från Österlens civilförsvarsförening sam VL deltager i mötet.

 

Som grund för vårt arbete:

* Inriktningsplan för åren 2016 – 2018     (se civil.se)

* Exempel på tidigare genomförd verksamhet

* Vår gemensamma värdegrund

Meningsfullhet, säkerhet, kunskap, hopp, ansvar, mod, respekt, omtanke

Enkel förtäring innan mötet.

Anmälan om deltagande sker vid styrelsemöte 2016-03-03, för Österlen före 2016-03-03

Välkommen!